Vilka biverkningar finns det av msm?

När man läser om den kraftfulla effekt som msm organiskt svavel kan ha så får man intrycket av att det rör sig om ett mirakelmedel och då undrar man förstås ifall det finns msm biverkningar som man ska akta sig för.

MSM pulver Metylsulfonylmetan kosttillskott på allt-fraktfritt.seMSM pulver kosttillskott från allt-fraktfritt.se i bra hälsokostburkHögsta kvalitet MSM Metylsulfonylmetan pulver

Är msm farligt? Det här är en fråga man måste ställa sig innan man beställer en förpackning med pulver som är till för invärtes såväl som utvärtes användning.
Msm biverkningar

Det finns msm svavel biverkningar men det rör sig icke om något allvarligt. Därjämte så kan det vara bra att veta att man ska få i sig bra mycket metylsulfonylmetan för att drabbas av någon av följande msm biverkningar:

• Illamående
• Diarré
• Svullnad
• Trötthet
• Migrän
• Sömnlöshet
• Klåda
• Allergi

Listan kan se förfärande ut men det här är i stort sett de biverkningar som man brukar lista för mediciner och kosttillskott som är kända för att vara säkra och inte ge några negativa effekter. Risken för att du skulle drabbas
av någon av dessa kosttillskott biverkningar är avsevärt liten och det särskilt om du inte tar mer än några gram per dag. Organiskt svavel finns ju i vanlig mat som ekologiska grönsaker (som växt i oförgiftad jord och inte i
näringslösning), vi brukar bara koka ur det.

Korrekt dosering

Dosering msm är något som man skall hålla koll på även om det här icke är ett toxiskt ämne och man måste ta 20 g per kilo kroppsvikt för att överdosera och avlida av det. Det är vanligtvis så att man börjar med en mindre dos för
att därefter trappa upp. Detta gör att man inte chockar kroppen med svavlet och kan också se till att man slipper enklare biverkningar såsom lös mage.

MSM används som detox och driver ut gifter ur kroppen. Är det mycket gifter som lossnar så kan man må konstigt eller ha lös mage några veckor, tills gifterna lämnat kroppen.

Msm gravid

När det gäller msm för gravida så är det bra att veta att anledningen till att det inte rekommenderas att använda msm organiskt svavel under graviditet är att man inte har forskat nog omkring detta. Därutöver så kan
man ju uppmärksamma en av de msm svavel biverkningar som nämns är lös mage samt diarré är något som kan vara med och starta en förlossning.

Msm är ett av de minst toxiska ämnen som finns, det är faktiskt ett detoxingämne, men under en graviditet eller då man ammar så ska man inte chansa och det är klart att det är bättre att avvakta på forskning som fastställer
att det är säkert hellre än att använda sig själv som testkanin.

Utvärtes bruk

Om du vill använda msm pulver i ansiktet för att behandla akne (finnar) och erhålla bättre hud så ska du vara medveten om att detta inte bör leda till några biverkningar. Man kan också blanda msm med andra ämnen som IonPlus eller IonSilver kollodialt silver för att få mer verkan och detta är också säkert. Man kan ta msm invärtes och utvärtes samtidigt, I synnerhet för att få fin hy och mot eksem på mage och eksem på händerna och mot allergi.

Mot atros och ledförslitning kan man ta glukosamin (som tillverkar smörjmedel i lederna) och msm (som bla. minskar den årliga nedförslitningen av lederna) ihop.

Ifall man får biverkningar

Det vanligaste är lös mage, då minskar man bara dosen och ökar sedan långsamt (läs på burken).

Ifall man upplever starka msm biverkningar så ska man genast upphöra ta pulvret som dryck eller sluta med att behandla utvärtes. Beroende på hur seriös biverkningen är så kan det självklart också vara så att man behöver uppsöka vård. Lös mage och snarlika besvär bör gå över snabbt och man ska minnas att det inte nödvändigtvis är svavelpulvret som orsakar problemen.

Msm och andra mediciner

Tänk på att följa instruktioner för den produkt som du skaffar för att på så vis minska på risken för msm biverkningar. Ifall du har en allvarlig sjukdom och använder dig av specifika mediciner så bör du ta reda på ifall det finns någon fara med att kombinera medicinen med svavel innan du påbörjar din kur. På denna länk kommer mer data: lignisul

Det här kan du fråga din husläkare om som också bör få veta hur du planerar att nyttja pulvret för att få en klar bild av eventuella risker.