Passiv rökning måste uppmärksammas mer!

Idag vet vi att det är farligt med passiv rökning. Att utstå rök från en annan person kallas för passiv rökning det leder till några dödsfall varje år. Många tycker att det hela är mycket otäckt.

batteri

Man kan bli drabbad av passiv rökning utan att först veta om det. Man måste verkligen se upp. Man kan också skadas av rökning i tredje hand.

Gifterna kan transporteras till andra via kläder. Om små barn utsätts för detta är det mycket farligt. Genom att bli medveten kan man ifrågasätta lagarna mera.

Hur vet jag om e cigg är farligt för min närmiljö?

När man använder e-cigaretter förhindrar man passiv rökning. De som undrar om e cigg ÄR farligt måste inse att det inte är som vanlig rökning. Med en el-cigarett slipper man allt det passiva och man skadar inte lungorna. Detta leder inte till passiv rökning och det är ju bra.

Tänk på hur du påverkar andra

De som vill fortsätta röka kan ibland komma med dåliga argument. Rökare menar ibland att andra är för känsliga. Man kan bara skaka på huvudet och hoppas att någon kommer att introducera elciggen för dessa personer så att de kan fortsätta med en bättre hobby.

Alla måste tänka mer på sin omgivning. Parfym och stark lukt kan så klart också irritera. e cigg med nikotin
Men med lite sunt förnuft så klarar man sig. Det gäller också dem som äger butiker.

När man väljer att skapa en rökfri miljö så bekämpar man passiv rökning men inte om man samtidigt låter folk röka alldeles vid ingången! Då kommer ju alla att få dra i sig giftet oavsett om de vill det eller inte. Butiker bör även betänka hur parfym i ingång och på produkter påverkar kundernas välbefinnande och upplevelse av butiksutrymmet, och butiksägare bör satsa på att skapa en plats där även parfymallergiker kan vistas.