Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Mossa på taket kan emellanåt vara tjusigt men olyckligtvis medför det bekymmer. Det gäller att röja mossa på tak I och med den kan leda till att tegelpannorna spricker och faller ner omkring huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man nyttja sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

järnsulfat mossa dosering

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (verksam ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, också lavar.

Kom åt mossa på tak med enastående mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste arbeta handgripligen därför att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men innan man försöker tvätta bort all mossa så ska man processa med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (aktiv komponent är Bensaltensid) som är ett utmärkt medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Ifall man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (testa först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och släppa greppet. Därnäst så kan man börja med högtryckstvätten för att spola av resterna och få pannorna helt fria återigen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska fundera på då man vill motarbeta mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ned, det här så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därjämte så kan takpannor vara porösa och man skall nyttja sig av korrekt tryck. Om mossan sitter fixerad hårt så kan det nämligen vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert och hastigt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt ordentligt men det är återigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man inte ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en bra lösning som alla med mossproblem på taket bör använda sig av. Detta är inget som kostar särskilt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska tillämpa sig av mossa gti eller en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att anskaffa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är mycket betydande så använd rätt instrument

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa ej på att du kommer att nå hela vägen med en ostadig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta stöd av andra ifall du inser att det blir för besvärligt att åstadkomma jobbet själv. Läs mer här mossa i gräsmattan.

Det är även betydelsefullt att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som far i samtliga riktningar. Handskar är också bra såväl som skor som man får ett bra grepp med.