Ha koll på vilka biverkningar som kan uppstå vid intag av glukosamin

Många är medvetna om att nästan all medicin och kosttillskott dessvärre ger biverkningar. Innan man ens börjar se sig om efter hjälp mot artros så är det väldigt viktigt att man är fullständigt säker på att man verkligen lider av denna sjukdom. Det är ju onödigt att drabbas av glukosamin biverkningar om man inte ens behövde preparatet för att man egentligen har ett annat problem.

Detta gäller för personer såväl som för djur. Artros katt ger i stort sett samma symptom som artrosen hunden och hästen kan drabbas av, men man ska inte gissa utan först få en undersökning utförd och få artrosen konstaterad!

Glukosamin pulver

Glukosamin biverkningar människa

Hos personer så har man konstaterat att glukosamin biverkningar kan inbegripa:

• Huvudvärk
• Dyspepsi
• Klåda
• Utslag på huden
• Sömnighet och dåsighet
• Erytem
• Yrsel
• Ödem
• Förhöjt kolesterolvärde
• Försämrad diabetes
• Förvärrad astma
• Tarminflammation
• Ledvärk

Nu är glukosamin ett kroppseget ämne som kroppen själv tillverkar och vi får i oss via kost, framför allt finns det mycket i skaldjur och mussor. Att biverkningar uppträder är därför i praktiken oerhört sällsynt.

Något som är utmärkt med glukosamin Sverige godkänner är att glukosaminprodukter klassas som läkemedel och det gör att man testar samt finner biverkningar i större utsträckning än vad som gäller för andra naturliga preparat. glykosamin
Det har upptäckts flertal nya biverkningar på glukosamin, men det ska sägas att det hör till det ovanliga med de allra farligaste problemen som exempelvis förvärrad diabetes.

Det finns nämligen en del biverkningar som är lite allvarligare än andra och som borde beaktas av den som har diabetes, astma alternativt som tar mediciner som kan tänkas påverkas av glukosaminet.

Den som inte lider av någon annan sjukdom och som i övrigt håller bra kost och även använder sig av ett bra träningsprogram mot artros behöver inte ängslas för besvärliga biverkningar av glukosamin tabletter eller pulver.

Glukosamin till hund och andra djur

Om du vill ge glukosamin till katt, hund eller häst så är det förstås så att också djur kan drabbas av biverkningar. Glukosamin till häst kommer i pulverform och det är vanligtvis så att man kan nyttja samma pulver till andra djur men i mindre mängder. Det gäller att iaktta djuret för att se vad som händer då man väl börjar inmundiga tillskottet.

Några av de glukosamin hund biverkningar som har rapporterats är sömnighet, rolöshet samt minskad aptit. Det finns också några som menar att ökad aptit kan ses som en av de glukosamin hund biverkningar som man bör hålla utkik efter.

Om man behandlar ett djur och märker skillnader så kan man ju alltid ta en paus därför att se om biverkningen försvinner. Problemet med artrosen kvarstår men det finns ju fler artros behandlingar, tex. msm, som man kan använda sig av så man behöver inte helt förlita sig på glukosaminet.

Använd glukosaminet på rätt sätt

För att undvika glukosamin biverkningar så är det angeläget att glukosaminet används på rätt sätt. Samtala alltid med en läkare om du lider av sjukdomar som astma och diabetes för att se till att det faktiskt är okej för dig att ta glukosamintillskott. Det är även viktigt att du följer utvecklingen för att bedöma hur kosttillskottet hjälper dig och för att snabbt upptäcka eventuella biverkningar.