Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder samt brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos samtliga människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan tilltagande ålder och tuff träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig framställning av hyaluronsyran uppstår på grund av otillräcklighet av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att motverka eller lindra nötning på leder och brosk. Flera människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flertal upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med måttlig grad av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullkomligt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För många har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat såsom naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar. glukosamin från grönläppad mussla.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat konkret lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

glukosamin från grönläppad mussla

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stegra. Det kan faktiskt leda till att ett skadat ledbrosk kan bli helt å hållet återställt.