Finns det något gott trick att få bort mossa på stenplattor?

Den nya stengången mot huset är så förnäm att betrakta, men så plötsligt så ser man att det har börjat gro något på plattorna… Brunt, grönt och en aning gult, det är självklart mossa! Exakt som att man icke vill ha mossan i gräset så är det ledsamt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan någorlunda lätt få bort mossan med mossmedel som man kan nyttja på plattor såväl som på gräset.

weibulls

Få bort mossa på stenplattor med marknadens bästa mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva lite annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget grundligt rotsystem så det är ej så komplicerat att räfsa bort men det blir än enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat samt vatten och sprayar eller vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att köpa ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därutöver billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på korrekt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att avlida. När den är icke levande så kan man tillämpa sig av en högtryckstvätt för att skölja dän mosslagret från stenarna hastigt och effektivt. Mer detaljer: På den här sajten järnsulfat mossa.

Relevant att fundera på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning återhållsam med högtryckstvätten alternativt använd högtryckstvättens komplement för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så bra. Det är självklart en styrka att först bruka mossmedlet för att enklare få bort mossan genom att spola med vatten men det kan likväl vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det ständigt en fördel att bearbeta med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder måhända järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka vissa typer av stenar så vill man inte ta risken och köra likadan metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger eller Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Ifall du är oroad för att mossmedlet skulle kunna missfärga eller på något sätt förstöra dina stenplattor så bör du prova på en liten bit eller starta en tråd i ett hemforum online alternativt läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett raskt och enkelt sätt att få känna till mer innan man beställer en järnsulfat påse från tex. allt-fraktfritt.se för att få dän mossa i gräsmattan. Där finns även en briljant spridarbom samt en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på många års tid

Om det är så att man har stenplattor som är helt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett gott mossmedel så kan man också behärska den här situationen. Se blott till att du har en bra plan för hantering samt ge inte upp. Om mossan har ett riktigt bra grund så möjligen du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli alldeles fria från mossväxten.