Få bort mossan på taket med grön fri på ett fartfyllt samt lätt sätt

Ett tak som är beklätt med mossa eventuellt ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar och alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det inte så krångligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att det här blir billigare än andra val (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Om taket är väldigt stupande så är det betydelsefullt att man anlitar en yrkesmässig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av lite mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan tilltaga genom tegelpannor och resultera I frostsprängning varpå man kan få problem med bitar som lossnar och faller ned.

Mossa kan också leda till fuktskador som skadar både tak och hus. Detta är en typ av fara som kan bli väldigt dyr om man inte gör något så snart som man inser att taket börjar ändra färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha hänsyn för produkter såsom Grönfri då de består av kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor och för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Ifall du tänker dig att du ska skrapa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större risk. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i därför att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan leda till än mer mossa annalkande säsong.

Produkter som är effektiva samt funkar bra mot mossa på tak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel funkar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är så småningom av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla genom att skrapa bort mossklumpar som man lätt får bort med en bra takskrapa. Det här medför lite mer jobb men det kan vara det värt då behandlingen ger en utdragen effekt.

Grönfri består av Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan införskaffa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Alternativt nyttja Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men väldigt billigare att köpa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren och under hösten. Man bör behandla och rengöra taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan affektera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva behandla mer än en gång per år ifall man har envis mossväxt, men med grön fri så är det många som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att erhålla ett hållbart resultat är det centralt med god förbehandling.