En spridarramp råder bot på mossan I trädgården

Hur behandlar man gräset med stroller combi på ett effektivt sätt?

Otaliga vill mer än gärna bli av med ogräs för alltid. Man kan bruka sig av stroller combi för att både gödsla samt eliminera ogräs och detta kan fungera enormt bra.

mossbekämpning utvvatnare bred för vattenkanna

Innan du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är detsamma som järnsulfat och den är bra för att döda mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling samt järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att förvalta detta på våren men betänk att medlet behöver åtminstone 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, massor dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är gott ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Om du vill förvalta denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att göra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man ta hand om gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det perfekt då kommer den nämligen att ge riktigt fin effekt.

Kommer det här att skänka det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en behandling med en bra produkt är allt som behövs för att erhålla en förtjusande gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att nyttja sig av men man måste se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Om man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns perfekt. Detta kan ta några säsonger för mossan är enveten och så även ogräset. Men ifall du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Mer information: På denna sajten järnsulfat.

Järnvitriol samt järnsulfat är detsamma men det finns en rad skilda bekämpningsmedel och produkter som kan innehålla en aning skilda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera annorlunda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss effekt mot mossan. Det här är en bra produkt som man kan ha stor nytta av och som kan vara en angelägen del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det skänker näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det varje år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus eller jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas mycket. En robotgräsklippare är en bra lösning.