Egen vinbryggning

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen bara kallas vin ifall det framställs på vindruvor, enligt EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det otroligt ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det angeläget att hålla en god hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte bara utrustning som bör vara rent – dessutom är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till allehanda tillbehör som kan underlätta och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt utmärkt till att förädla vattnet före bryggning.

Fördelen med att införskaffa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs utförligt.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att testa med olika bär eller frukter och experimentera med olika jäst. Därutöver kan varierande jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset ifall hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Därutöver behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. hembryggning.

En definitivt nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till för att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är också nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda bär och frukter utgörs av varierande mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett råd är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Registrera samtliga data och för in dem noga i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Före vinet är färdigt bör det stå i jäskärlet cirka 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.