Är verkligen e cigg farligt och bör man helt undvika den här typen av rökning?

Vissa intresseorganisationer vill få oss att tro att el-cigaretten är lika riskabel som vanliga cigg men så är inte fallet. Dock kan man säga att det finns vissa beståndsdelar i ångan från el cigg som inte är så hälsosamma, men det är ändå inte lika dåliga som vanliga cigaretter. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Är e cigg verkligen farligt? Innehållet kan inte kopplas till hälsoriskerna med dessa e-cigg. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

elcigg

Är e cigg farligt så att man kan bli sjuk?

Det är bara naturligt om man undrar om el-cigaretterna är farliga eftersom de innehåller en viss mängd av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Innan du bildar dig en uppfattning bör du ta reda på mer fakta om cigaretterna, undersökningar är ett bra tips. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Om man inte använder nikotin finns inget beroende. bästa e cigg

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. Här kan vi alltså se att det visst verkar som att eciggen leder till minskad rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

El cigg eller tobak det är frågan

inte farligt. E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Valet tycks därmed vara givet.

Ska man röka ska man röka e-cigg. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Du får bättre hälsa samtidigt som du mår betydligt bättre.