Är e cigarett farligt eller ej?

Åtskilliga antar att e–ciggen är lika giftiga, om inte ändå värre, än vanliga tobakscigaretter. Det stämmer icke. Det går ej att jämföra cigg med tjära och väldigt farliga gifter med e-ciggen. Om du ska svara på om e cigg är FARLIGA bör du initialt veta vad vi jämför med.

El

El-cigarett som ej är granskade i Sverige kan självklart vara farliga, det får man ej glömma. Köp alltid e- cigarett utan nikotin, dom andra varianterna kan vara minst lika skadliga som vanliga cigaretter.

E-juicen är det som skiljer el cigaretter utan nikotin från de med.

Det är alltså kraftig skillnad på e cigg utan nikotin och den som har nikotinet. I Sverige så kan vi enkom köpa den variant som är utan och då behöver man inte oroa sig för e- cigaretter biverkningar som att bliva beroende. Det är angeläget att komma ihåg att man kommer att hantera charger och hållare som är elektriskt drivna.

Var noggran med säkerheten, kolla alltid produkten innan man använder den, särskilt om den levereras från utlandet. Slipp livsfara och köp svenskt. E–cigaretter som saknar nikotin har ingen åldersgräns, men detta är ingen leksak. billiga e cigg

Om man röker en el-cigarett utan nikotin blir man icke beroende. Denna typ är bäst för den som inte blossar. Den som vill lägga av med att röka tobak kanske hava svårt att välja bort nikotinet. Men faktum är att de varianter utan nikotin oxå fungerar vid rökavvänjning.

När är el cigarett skadligt?

Det är ingen bra tanke att begynna med nikotincigg om du aldrig blossat tidigare. Den som inte någonsin rökt cigaretter med nikotin kanske ej tänker på att de är de el cigarettERNA SOM ÄR FARLIGA. Det otaliga ej känner till är att det kan vara begynnelsen på ett beroende till vanliga cigaretter också.

Vad är skadligt med standard cigaretter?

Vi kan inte tala om att el cigg ÄR skadligt utan att också ta upp vanlig rökning. Ifall man ställer dessa två mot varandra så rör det sej om stora olikheter. Sett ur det här ljus så är e-cigg icke skadliga och dom är bra mycket angenämare än att börja med än tobaksblossande. Allt fler unga röker e cigg som saknar nikotin.