Använd en stor tratt

Det är stundvis bra att använda tratt. Den är ämnad för att tappa över vätska från en behållare till en annan. För somliga överföringar duger det med en ringa tratt men generellt sett så brukar en stor tratt vara att föredra.

Hur ser en tratt ut? Den är formad som en kon och på ovansidan där man häller vätskan är öppningen stor. Öppningen smalnar dock av och formar sig nertill av tratten som ett rör. Tack vare avsmalningen blir det enklare att placera och rikta vätskan dit man vill att den ska transporteras vidare. Exempelvis passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

sylttratt

En tratt bör vara slittålig samt hållbar. De typiska materialen som trattar brukar vara utformade i är rostfritt stål samt plast. Man bör välja material på tratten efter den typ av vätska som ska transorteras. Om man till exempel ska transportera vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

Med en stor tratt blir det mindre risk att man spiller. I de fall då mynningen är vidsträckt på den behållare man häller ifrån och det handlar om mycket vätska så kan flödet bli kraftigt. I ett sådant läge kan det såklart bli lättare att styra in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan exempelvis röra sig om att man ska hälla i bensin i en bensindunk, eller fylla på olja till bilen.

Men många vill såklart undvika spill när det handlar om tämligen kostsamma vätskor som till exempel olja och bensin. Därjämte kan dessa typer av vätskor bringa åkommor om man spiller på sig själv och huden. Vägledning rörande stor tratt köpa. Ett annat exempel när en stor tratt kan komma till användning är när man brygger eget vin hemma. Omtappningar av vinet måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka många gånger. Även vin vill man ej gärna spilla då dropparna är kostsamma.

Man måste tänka på att hälla sakta när man handskas med en tratt. Vätskan bör ges tid att flöda ner för att undfly att trattens gap ska bli överfull och flöda över.

I köket är trattar frekvent förekommande. Det är verkligen ett bra hjälpmedel som underlättar uppgifterna i köket.

Det kan handla om när man exempelvis ska hälla upp saft som man kokat eller mäta upp ingredienser av skilda slag. För samtliga syften är en stor tratt att föredra. Men det kan minsann vara svårt att komma åt med tratten stundtals och då kan man använda sig av ett böjbart förlängningsrör som är ett vanligt tillbehör till tratten.