Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är inte varje gång som allihopa gillar mossa även om det I vissa fall kan vara vackert att betrakta. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

mossa

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att ha ihjäl mossan och ge gräset en chans till att få överhanden. Har man bara en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är det här ett riktigt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan oavbrutet får nytt vatten från slangen. järnsulfat fasad.

Dunken har en roll som gör att blandningen sker automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är endast att koppla till slangen och därpå ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man samma typ av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man en aning annorlunda.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Sedan kan man spola med vatten för att få dän lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får tvätta innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man vårda med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därefter se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara alltid den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att handla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Ofta är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer med detsamma till konsument utan mellanhänder. Därjämte är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då en aning starkare blandning så funkar det ändå = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska kunna genomföra arbetet själv. Att processa ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha väsentlig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och bra skor. För Takbehandling jämt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull irriterande i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj och vänner men ibland kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste bort så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård och ett mossfritt tak.